Het Kyoto-protocol, de Europese energieprestatieregelgeving (EPB), de 20/20/20-doelstelingen,… Al deze richtlijnen hebben een grote impact op de manier waarop we in de toekomst zullen bouwen. Voor veel bedrijven of overheidsinstellingen is energie bovendien één van de grootste kostenposten en neemt het belang van energiezuinig bouwen toe.

Een duurzaam bedrijfsgebouw beschikt in de eerste plaats over een goed energetisch concept: een goede oriëntatie, een goede compactheid, buffering, isolatie en ventilatie, waterbesparende installaties en integratie van hernieuwbare energie. Maar je bouwt pas echt een 100% ecologisch bedrijfsgebouw als je ook optimaal gebruik maakt van onuitputtelijke natuurlijke grondstoffen en energiebronnen die zo veel mogelijk lokaal beschikbaar zijn.

Hemp in a Box is een uniek bouwprocédé met kalkhennep als belangrijkste grondstof. Een kalkhennep gebouw bevat alle energetische eigenschappen van een duurzaam gebouw en bestaat bovendien uit 100% natuurlijke grondstoffen.

“KMO’s gaan vandaag nog teveel voorbij aan het idee dat ze hogere winsten kunnen boeken door energiebesparing in hun gebouwen.”

Annemie Turtelboom, Vlaams Minister van Financiën, Begroting en Energie

“Als ontwerpers werken we graag met kalkhennep, omdat het een zeer veelzijdig bouwmateriaal is dat zowel akoestisch als thermisch isoleert en vochtregulerend werkt.”

Marie-Laurre Pacquet en Peter VosArchitectengroep Barchi

“Duurzaam bouwen is goed maar ecologisch bouwen is beter.
Kalkhennep is het beste alternatief voor traditionele, milieubelastende bouwmaterialen.”

Mathieu HendrickxZaakvoerder Hemp in a Box

“Als de ene manier beter is dan de andere, dan zal het zeker de natuurlijke manier zijn.”

Aristoteles